Група на FB: www.facebook.com/Stop.pedofilija
Профил на FB: www.facebook.com/Stop.Pedofilija.MK
За прашања :
pedofilija@zsd.gov.mk
Посебниот регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија, координиран од страна на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, кој се води во ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, овозможува пристап до одредени информации за сите осуденици за овие кривични дела. Оваа страна преку едноставно пребарување на крајниот корисник му овозможува пристап до листа на сите осудени лица за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија во која се содржани податоци за населеното место, општината и улицата на која живеат овие лица. Исто така, обезбедени се и информации со цел превенција на педофилијата, како и линкови кои би ги збогатиле Вашитe знаења за начините како би можело ваквото злосторство да се спречи .
 
Пребарување по име,презиме и прекар


Пребарување по општина, место и улица
v


 
Пребарај
 
   
 
 
 
 
 
 
 
No data to display

© copyright 2012
Design downloaded from MTSP